Highly efficient phase-conjugation of a 1 µm pico-second Laguerre-Gaussian beam

Discontinued Devices LC-R 2500 Spatial Light Modulators
Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM Microscopy
Published on:
Authors: Gyeong Bok Jung, Keiichiro Kanaya, and Takashige Omatsu
Abstract:
“We have demonstrated highly efficient Laguerre Gaussian beam generation by using a ring self-pumped phase conjugate mirror in the pico-second regime for the first time. The phase conjugate reflectivity was typically ~55%. We have also investigated the conservation of optical angular momentum.”

Open Access

Publication: Optics Express
Issue/Year: Optics Express, Vol. 14, Issue 6, pp. 2250-2255, 2006
DOI: 10.1364/OE.14.002250
Link: https://doi.org/10.1364/OE.14.002250

Related Papers

GAEA Spatial Light Modulators
Authors:Li, Baoli / Su, Hang / Meng, Weijia / Cheng, Ke / Luan, Haitao / Gu, Min / Fang, Xinyuan

Orbital angular momentum holographic multicasting for switchable and secure wireless optical communication links

Applications: Beam Shaping / Beam Steering,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Optical Communication
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Zhu, Jialong / Zou, Fucheng / Wang, Le / Lu, Xiaodong / Zhao, Shengmei

Multiplexing Perfect Optical Vortex for Holographic Data Storage

Applications: Deep Learning / Neuronal Network,Digital-/ Computer Holography/ CGH,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Yun, Xue / Liang, Yansheng / He, Minru / Zhao, Tianyu / Wang, Shaowei / Lei, Ming / Lei, Ming

Optical trapping of gold microparticles using linearly polarized, centrally obstructed Gaussian beams

Applications: Microscopy,Optical Trapping /-Tweezers
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Ni, Jincheng / Ji, Shengyun / Wang, Zhenyu / Liu, Shunli / Hu, Yanlei / Chen, Yang / Li, Jiawen / Li, Xiangping / Chu, Jiaru / Wu, Dong / Qiu, Cheng-Wei

Unidirectional unpolarized luminescence emission via vortex excitation

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Shikder, Allarakha / Nishchal, Naveen K.

Generation of optical vortex lattices by in-line phase modulation with partially coherent light

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Ghosh, Bohnishikha; Daniel, Anat; Gorzkowski, Bernard & Lapkiewicz, Radek

Azimuthal backflow in light carrying orbital angular momentum

Applications: Complex Modulation,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Zhang, Yuanhang & Fontaine, Nicolas K.

Multi-Plane Light Conversion: A Practical Tutorial

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Telecom / Optical Switching / WSS
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Kang, Xiangyu; Shan, Xinzhi; Chen, Keyu; Sun, Xiaojie; Wang, Guanxue; Gao, Xiumin; Liu, Yi & Zhuang, Songlin

Generation of vector elliptical perfect optical vortices with mixed modes in free space

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Ma, Junyao; Li, Zhe; Zhao, Shengmei & Wang, Le

Encrypting orbital angular momentum holography with ghost imaging

Applications: Complex Modulation,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Optical Communication
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Gong, Yanyan; Zeng, Ming; Zhu, Yueqiang; Li, Shangyu; Zhao, Wei; Zhang, Ce; Zhao, Tianyun; Wang, Kaige; Yang, Jiangcun & Bai, Jintao

Flow Cytometry with Anti-Diffraction Light Sheet (ADLS) by Spatial Light Modulation

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Xu, Ning; Bohndiek, Sarah E.; Li, Zexing; Zhang, Cilong & Tan, Qiaofeng

Mechanical-scan-free and multi-color super-resolutionimaging with diffractive spot array illumination

Applications: Microscopy
Spatial Light Modulators
Authors:Sun, Zhuo; Hu, Juntao; Wang, Yishu; Ye, Wenni; Qian, Yixian & Li, Xinzhong

Generation of high-dimensional caustic beams via phase holograms using angular spectral representation

Applications: Beam Shaping / Beam Steering,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Shikder, Allarakha & Nishchal, Naveen K.

Measurement of the fractional topological charge of an optical vortex beam through interference fringe dislocation

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Optical Communication,Phase Measurement / Phase Retrieval
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Luo, Tianpeng; Yuan, Jing; Chang, Jin; Dai, Yanfeng; Gong, Hui; Luo, Qingming & Yang, Xiaoquan

Resolution and uniformity improvement of parallel confocal microscopy based on microlens arrays and a spatial light modulator

Applications: Microscopy
LC 2012 Spatial Light Modulators
Authors:Arriaga-Hernandez, Jesus; Cuevas-Otahola, Bolivia; Oliveros-Oliveros, Jacobo; Morin-Castillo, Maria; Martinez-Laguna, Ygnacio & Cedillo-Ramirez, Lilia

Simulated LCSLM with Inducible Diffractive Theory to Display Super-Gaussian Arrays Applying the Transport-of-Intensity Equation

Applications: Adaptive Optics / Wavefront Control,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Misc.: Speckle / Characterization / Metrology
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Jia, Qi; Zhang, Yanxia; Shi, Bojian; Li, Hang; Li, Xiaoxin; Feng, Rui; Sun, Fangkui; Cao, Yongyin; Wang, Jian; Qiu, Cheng-Wei & Ding, Weiqiang

Simultaneously sorting vector vortex beams of 120 modes

Applications: Deep Learning / Neuronal Network,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Optical Communication
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Navarro, Gilberto

Modulation of Non-diffracting Hermite Gaussian Beams and Nonlinear Optical Microscopy for Nanoscale Sulfur Imaging

Applications: Beam Shaping / Beam Steering,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Microscopy
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Guo, Yong; Wang, Luwei; Zhu, Yinru; Gao, Xinwei; Weng, Xiaoyu; Liu, Jinyuan; Yan, Wei & Qu, Junle

Improving longitudinal resolution of Airy beams two-photon volume imaging with fluorescence lifetime imaging

Applications: Bessel-/ Airy Beam Generation,Microscopy
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Benedicto, David; Collados, María Victoria; Martín, Juan C.; Jesus Atencia; Mendoza-Yero, Omel & Vallés, Juan A.

Contribution to the Improvement of the Correlation Filter Method for Modal Analysis with a Spatial Light Modulator

Applications: Digital-/ Computer Holography/ CGH,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Madan, Ivan; Leccese, Veronica; Mazur, Adam; Barantani, Francesco; LaGrange, Thomas; Sapozhnik, Alexey; Tengdin, Phoebe M.; Gargiulo, Simone; Rotunno, Enzo; Olaya, Jean-Christophe; Kaminer, Ido; Grillo, Vincenzo; de Abajo, F. Javier Garcia; Carbone, Fabrizio & Vanacore, Giovanni Maria

Ultrafast Transverse Modulation of Free Electrons by Interaction with Shaped Optical Fields

Applications: Beam Shaping / Beam Steering,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Microscopy
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Kesarwani, Rahul; Simbulan, Kristan Bryan; Huang, Teng-De; Chiang, Yu-Fan; Yeh, Nai-Chang; Lan, Yann-Wen & Lu, Ting-Hua

Control of trion-to-exciton conversion in monolayer WS2 by orbital angular momentum of light

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Mao, Baiwei; Liu, Yange; Chang, Wenzhe; Chen, Liang; Feng, Mao; Guo, Huiyi; He, Jiangyong & Wang, Zhi

Singularities splitting phenomenon for the superposition of hybrid orders structured lights and the corresponding interference discrimination method

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Misc.: Speckle / Characterization / Metrology
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Dou, Jiazhen; Dong, Chen; Dai, Siqing; Mi, Jingyu; Luo, Xiangyuan; Di, Jianglei; Zhang, Jiwei & Zhao, Jianlin

High-resolution surface plasmon resonance holographic microscopy based on symmetrical excitation

Applications: Digital-/ Computer Holography/ CGH,Microscopy
GAEA Spatial Light Modulators
Authors:Wu, Peng; Zhang, Dejie; Yuan, Jing; Zeng, Shaoqun; Gong, Hui; Luo, Qingming & Yang, Xiaoquan

Large depth-of-field fluorescence microscopy based on deep learning supported by Fresnel incoherent correlation holography

Applications: Digital-/ Computer Holography/ CGH,Microscopy,Misc.: Speckle / Characterization / Metrology