Highly efficient phase-conjugation of a 1 µm pico-second Laguerre-Gaussian beam

Discontinued Devices LC-R 2500 Spatial Light Modulators
Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM Microscopy
Published on:
Authors: Gyeong Bok Jung, Keiichiro Kanaya, and Takashige Omatsu
Abstract:

“We have demonstrated highly efficient Laguerre Gaussian beam generation by using a ring self-pumped phase conjugate mirror in the pico-second regime for the first time. The phase conjugate reflectivity was typically ~55%. We have also investigated the conservation of optical angular momentum.”

Open Access

Publication: Optics Express
Issue/Year: Optics Express, Vol. 14, Issue 6, pp. 2250-2255, 2006
DOI: 10.1364/OE.14.002250
Link: https://doi.org/10.1364/OE.14.002250

Related Papers

LETO / LETO-3 Spatial Light Modulators
Authors:Manuel Hüpfel and Gerd Ulrich Nienhaus

Beam shaping in light-sheet microscopy: an experimental analysis

Applications: Beam Shaping / Beam Steering,Microscopy
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Dotan Halevi, Boaz Lubotzky, Kfir Sulimany, Eric G. Bowes, Jennifer A. Hollingsworth, Yaron Bromberg, Ronen Rapaport

High-dimensional quantum key distribution using orbital angular momentum of single photons from a colloidal quantum dot at room temperature

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Optical Communication,Optical Computing / Quantum Optics
GAEA / GAEA-2 Spatial Light Modulators
Authors:Wenxiang Yan, Yuan Gao, Zheng Yuan, Xian Long, Zhaozhong Chen, Zhi-Cheng Ren, Xi-Lin Wang, Jianping Ding, and Hui-Tian Wang

Energy-flow-reversing dynamics in vortex beams: OAM-independent propagation and enhanced resilience

Applications: Beam Shaping / Beam Steering,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
GAEA / GAEA-2 Spatial Light Modulators
Authors:Xiaofei Li, Xin Liu, Quanying Wu, Jun Zeng, Yangjian Cai, Sergey A. Ponomarenko, Chunhao Liang

Prime number factorization with light beams carrying orbital angular momentum

Applications: Deep Learning / Neuronal Network,Digital-/ Computer Holography/ CGH,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Shuo Liu, Yi Zheng, Huiming Xiao, Shengxiang Shan, Xuejuan Liu, Sohail Ahmad, Anwar Manzoor Rana, Shubo Cheng, Wenxing Yang, Shaohua Tao

Generation of a controllable multi-spiral beam by using the modulated helico-conical phases

Applications: Beam Shaping / Beam Steering,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Optical Trapping /-Tweezers
GAEA / GAEA-2 PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Fang, Xinyuan / Hu, Xiaonan / Li, Baoli / Su, Hang / Cheng, Ke / Luan, Haitao / Gu, Min

Orbital angular momentum-mediated machine learning for high-accuracy mode-feature encoding

Applications: Deep Learning / Neuronal Network,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
GAEA / GAEA-2 Spatial Light Modulators
Authors: Zhongzheng Lin, Weihang Zhong, Lixun Wu, Lin He, Hongjia Chen, Jianqi Hu, Yujie Chen, Siyuan Yu

Azimuthal beam shaping in orbital angular momentum basis

Applications: Beam Shaping / Beam Steering,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Nikhil Vangety, P.M. Pooja, Anirban Majee, Sourabh Roy

Learning-enabled recognition of LG beams from multimode fiber specklegrams

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors: Yongqiang Chen, Chenggui Luo, Shiqi Wang, Yanping Li, Binglin Shen, Rui Hu, Junle Qu, Liwei Liu

Rapid, high-contrast, and steady volumetric imaging with Bessel-beam-based two-photon fluorescence microscopy

Applications: Microscopy
LETO / LETO-3 Spatial Light Modulators
Authors:Jian He, Jiahao Chen, Yimin Zhou, Yiqing Xu, Yongzhou Ni, Fei Wang, Yangjian Cai, and Guoquan Zhou

Realization of a circularly transformed Airyprime beam with powerful autofocusing ability

Applications: Bessel-/ Airy Beam Generation,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
LETO / LETO-3 Spatial Light Modulators
Authors: Siqing Dai, Andrei Kobitski, Amirhossein Barati Sedeh, Süheyla Eroğlu-Kayıkçı, Lennart Hilbert, and G. Ulrich Nienhaus

Photon-Efficient Aberration Correction for 3D-STED Imaging of Thick Biological Specimens Using Sensorless Adaptive Optics

Applications: Adaptive Optics / Wavefront Control,Beam Shaping / Beam Steering,Microscopy
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Olivier Emile and Janine Emile

Optical orbital angular momentum transfer to electronic currents

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
GAEA / GAEA-2 Spatial Light Modulators
Authors:Kaibo Yang, Hao Luo, Yidan Zhang, Peng Li, Feng Wen, Yuzong Gu, Zhenkun Wu

Modulating and identifying an arbitrary curvilinear phased optical vortex array of high-order orbital angular momentum

Applications: Complex Modulation,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Optical Communication
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Jawahar Prabhakar Desai, Joseph Rosen

Resolution-enhanced imaging by interferenceless coded aperture correlation holography with two competing methods of phase mask synthesis

Applications: Microscopy
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Tianhong Wang, Viet Tran, Pascal Bassène, Edwin Fohtung, Trevor Rhone, and Moussa N’Gom

Adaptive methods of generating complex light arrays

Applications: Bessel-/ Airy Beam Generation,Complex Modulation,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Krishnendu Samanta, Anupriya Tiwari, Samsheerali P.T., Joby Joseph

Improving resolution in two orthogonal orientations from a single-shot digital holographic microscopy

Applications: Microscopy
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Edgar Medina-Segura, Francisco I Mecillas-Hernández, Thomas Konrad, Carmelo Rosales-Guzmán and Benjamin Perez-Garcia

Violation of Bell’s inequality for helical Mathieu–Gauss vector modes

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Optical Computing / Quantum Optics,Polarization Generation
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Li, Xing, Dan, Dan, Yu, Xianghua, Zhou, Yuan, Zhang, Yanan, Gao, Wenyu, Li, Manman, Xu, Xiaohao, Yan, Shaohui and Yao, Baoli

Concentric ring optical traps for orbital rotation of particles

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Optical Trapping /-Tweezers
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Zheyu Wu, Ran Gao, Sitong Zhou, Fei Wang, Zhipei Li, Huan Chang, Dong Guo, Xiangjun Xin, Qi Zhang, Feng Tian, Qiang Wu

Robust Super-Resolution Image Transmission Based on a Ring Core Fiber with Orbital Angular Momentum

Applications: Deep Learning / Neuronal Network,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Imaging/ Image Processing
LETO / LETO-3 Spatial Light Modulators
Authors:Shenhe Fu, Haolin Lin, Yixuan Liao, Guohua Liu, Jianbin Ren, Zhen Li, Zhenqiang Chen, Boris Malomed

Optical vortex-antivortex crystallization in free space

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Y. P. Tai, W. J. Wei, H. Zhang, H. X. Ma, X. Z. Li

Particle aggregation/disaggregation and sorting using woven spiral beams

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Optical Trapping /-Tweezers
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Dylan Danese, Sabine Wollmann, Saroch Leedumrongwatthanakun, Will McCutcheon, Manuel Erhard, William N. Plick, Mehul Malik

00 entanglement and the twisted quantum eraser

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Optical Computing / Quantum Optics
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Kunhao Ji, Ian Davidson, Jayantha Sahu, David. J. Richardson, Stefan Wabnitz, Massimiliano Guasoni

Mode attraction, rejection and control in nonlinear multimode optics

Applications: Beam Shaping / Beam Steering,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Jia, Qi, Zhang, Yanxia, Shi, Bojian, Li, Hang, Li, Xiaoxin, Feng, Rui, Sun, Fangkui, Cao, Yongyin, Wang, Jian, Qiu, Cheng-Wei and Ding, Weiqiang

Vector vortex beams sorting of 120 modes in visible spectrum

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Optical Communication