Fractional optical vortex beam induced rotation of particles

Discontinued Devices LC-R 3000 Spatial Light Modulators
Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM Microscopy
Published on:
Authors: S. Tao, X-C. Yuan, J. Lin, X. Peng, and H. Niu
Abstract:
“We experimentally demonstrate optical rotation and manipulation of microscopic particles by use of optical vortex beams with fractional topological charges, namely fractional optical vortex beams, which are coupled in an optical tweezers system. Like the vortex beams with integer topological charges, the fractional optical vortex beams are also capable of rotating particles induced by the transfer of orbital angular momentum. However, the unique radial opening (low-intensity gap) in the intensity ring encompassing the dark core, due to the fractional nature of the beam, hinders the rotation significantly. The fractional vortex beams orbital angular momentum and radial opening are exploited to guide and transport microscopic particles.”

Open Access

Publication: Optics Express
Issue/Year: Optics Express, Vol. 13, Issue 20, pp. 7726-7731, 2005
DOI: 10.1364/OPEX.13.007726
Link: https://doi.org/10.1364/OPEX.13.007726

Related Papers

GAEA Spatial Light Modulators
Authors:Li, Baoli / Su, Hang / Meng, Weijia / Cheng, Ke / Luan, Haitao / Gu, Min / Fang, Xinyuan

Orbital angular momentum holographic multicasting for switchable and secure wireless optical communication links

Applications: Beam Shaping / Beam Steering,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Optical Communication
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Zhu, Jialong / Zou, Fucheng / Wang, Le / Lu, Xiaodong / Zhao, Shengmei

Multiplexing Perfect Optical Vortex for Holographic Data Storage

Applications: Deep Learning / Neuronal Network,Digital-/ Computer Holography/ CGH,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Yun, Xue / Liang, Yansheng / He, Minru / Zhao, Tianyu / Wang, Shaowei / Lei, Ming / Lei, Ming

Optical trapping of gold microparticles using linearly polarized, centrally obstructed Gaussian beams

Applications: Microscopy,Optical Trapping /-Tweezers
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Ni, Jincheng / Ji, Shengyun / Wang, Zhenyu / Liu, Shunli / Hu, Yanlei / Chen, Yang / Li, Jiawen / Li, Xiangping / Chu, Jiaru / Wu, Dong / Qiu, Cheng-Wei

Unidirectional unpolarized luminescence emission via vortex excitation

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Shikder, Allarakha / Nishchal, Naveen K.

Generation of optical vortex lattices by in-line phase modulation with partially coherent light

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Ghosh, Bohnishikha; Daniel, Anat; Gorzkowski, Bernard & Lapkiewicz, Radek

Azimuthal backflow in light carrying orbital angular momentum

Applications: Complex Modulation,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Zhang, Yuanhang & Fontaine, Nicolas K.

Multi-Plane Light Conversion: A Practical Tutorial

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Telecom / Optical Switching / WSS
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Kang, Xiangyu; Shan, Xinzhi; Chen, Keyu; Sun, Xiaojie; Wang, Guanxue; Gao, Xiumin; Liu, Yi & Zhuang, Songlin

Generation of vector elliptical perfect optical vortices with mixed modes in free space

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Ma, Junyao; Li, Zhe; Zhao, Shengmei & Wang, Le

Encrypting orbital angular momentum holography with ghost imaging

Applications: Complex Modulation,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Optical Communication
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Gong, Yanyan; Zeng, Ming; Zhu, Yueqiang; Li, Shangyu; Zhao, Wei; Zhang, Ce; Zhao, Tianyun; Wang, Kaige; Yang, Jiangcun & Bai, Jintao

Flow Cytometry with Anti-Diffraction Light Sheet (ADLS) by Spatial Light Modulation

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Xu, Ning; Bohndiek, Sarah E.; Li, Zexing; Zhang, Cilong & Tan, Qiaofeng

Mechanical-scan-free and multi-color super-resolutionimaging with diffractive spot array illumination

Applications: Microscopy
Spatial Light Modulators
Authors:Sun, Zhuo; Hu, Juntao; Wang, Yishu; Ye, Wenni; Qian, Yixian & Li, Xinzhong

Generation of high-dimensional caustic beams via phase holograms using angular spectral representation

Applications: Beam Shaping / Beam Steering,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Shikder, Allarakha & Nishchal, Naveen K.

Measurement of the fractional topological charge of an optical vortex beam through interference fringe dislocation

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Optical Communication,Phase Measurement / Phase Retrieval
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Luo, Tianpeng; Yuan, Jing; Chang, Jin; Dai, Yanfeng; Gong, Hui; Luo, Qingming & Yang, Xiaoquan

Resolution and uniformity improvement of parallel confocal microscopy based on microlens arrays and a spatial light modulator

Applications: Microscopy
LC 2012 Spatial Light Modulators
Authors:Arriaga-Hernandez, Jesus; Cuevas-Otahola, Bolivia; Oliveros-Oliveros, Jacobo; Morin-Castillo, Maria; Martinez-Laguna, Ygnacio & Cedillo-Ramirez, Lilia

Simulated LCSLM with Inducible Diffractive Theory to Display Super-Gaussian Arrays Applying the Transport-of-Intensity Equation

Applications: Adaptive Optics / Wavefront Control,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Misc.: Speckle / Characterization / Metrology
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Jia, Qi; Zhang, Yanxia; Shi, Bojian; Li, Hang; Li, Xiaoxin; Feng, Rui; Sun, Fangkui; Cao, Yongyin; Wang, Jian; Qiu, Cheng-Wei & Ding, Weiqiang

Simultaneously sorting vector vortex beams of 120 modes

Applications: Deep Learning / Neuronal Network,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Optical Communication
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Navarro, Gilberto

Modulation of Non-diffracting Hermite Gaussian Beams and Nonlinear Optical Microscopy for Nanoscale Sulfur Imaging

Applications: Beam Shaping / Beam Steering,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Microscopy
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Guo, Yong; Wang, Luwei; Zhu, Yinru; Gao, Xinwei; Weng, Xiaoyu; Liu, Jinyuan; Yan, Wei & Qu, Junle

Improving longitudinal resolution of Airy beams two-photon volume imaging with fluorescence lifetime imaging

Applications: Bessel-/ Airy Beam Generation,Microscopy
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Benedicto, David; Collados, María Victoria; Martín, Juan C.; Jesus Atencia; Mendoza-Yero, Omel & Vallés, Juan A.

Contribution to the Improvement of the Correlation Filter Method for Modal Analysis with a Spatial Light Modulator

Applications: Digital-/ Computer Holography/ CGH,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Madan, Ivan; Leccese, Veronica; Mazur, Adam; Barantani, Francesco; LaGrange, Thomas; Sapozhnik, Alexey; Tengdin, Phoebe M.; Gargiulo, Simone; Rotunno, Enzo; Olaya, Jean-Christophe; Kaminer, Ido; Grillo, Vincenzo; de Abajo, F. Javier Garcia; Carbone, Fabrizio & Vanacore, Giovanni Maria

Ultrafast Transverse Modulation of Free Electrons by Interaction with Shaped Optical Fields

Applications: Beam Shaping / Beam Steering,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Microscopy
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Kesarwani, Rahul; Simbulan, Kristan Bryan; Huang, Teng-De; Chiang, Yu-Fan; Yeh, Nai-Chang; Lan, Yann-Wen & Lu, Ting-Hua

Control of trion-to-exciton conversion in monolayer WS2 by orbital angular momentum of light

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Mao, Baiwei; Liu, Yange; Chang, Wenzhe; Chen, Liang; Feng, Mao; Guo, Huiyi; He, Jiangyong & Wang, Zhi

Singularities splitting phenomenon for the superposition of hybrid orders structured lights and the corresponding interference discrimination method

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Misc.: Speckle / Characterization / Metrology
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Dou, Jiazhen; Dong, Chen; Dai, Siqing; Mi, Jingyu; Luo, Xiangyuan; Di, Jianglei; Zhang, Jiwei & Zhao, Jianlin

High-resolution surface plasmon resonance holographic microscopy based on symmetrical excitation

Applications: Digital-/ Computer Holography/ CGH,Microscopy
GAEA Spatial Light Modulators
Authors:Wu, Peng; Zhang, Dejie; Yuan, Jing; Zeng, Shaoqun; Gong, Hui; Luo, Qingming & Yang, Xiaoquan

Large depth-of-field fluorescence microscopy based on deep learning supported by Fresnel incoherent correlation holography

Applications: Digital-/ Computer Holography/ CGH,Microscopy,Misc.: Speckle / Characterization / Metrology