Non-interferometric technique to realize vector beams embedded with polarization singularities

PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
Published on:
Authors: Praveen Kumar, Sushanta Kumar Pal, Naveen K. Nishchal, and P. Senthilkumaran
Abstract:

“In this paper, we present a simple and flexible non-interferometric method to generate various polarization singularity lattice fields. The proposed method is based on a double modulation technique that uses a single reflective spatial light modulator to generate different lattice structures consisting of V-point and C-point polarization singularities. The present technique is compact with respect to previous experimental realization techniques. Different structures having star and lemon fields are generated without altering the experimental setup. In addition, the same setup can be used to obtain different types of inhomogeneous fields embedded with isolated polarization singularities even of higher orders. The Stokes polarimetry method has been used to obtain the polarization distributions of generated fields, which are in good agreement with simulated results.”

Restricted Access

Publication: Journal of the Optical Society of America A
Issue/Year: Vol. 37, Issue 6, pp. 1043-1052 (2020)
DOI: 10.1364/JOSAA.393027
Link: https://doi.org/10.1364/JOSAA.393027

Related Papers

GAEA Spatial Light Modulators
Authors:Li, Baoli / Su, Hang / Meng, Weijia / Cheng, Ke / Luan, Haitao / Gu, Min / Fang, Xinyuan

Orbital angular momentum holographic multicasting for switchable and secure wireless optical communication links

Applications: Beam Shaping / Beam Steering,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Optical Communication
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Zhu, Jialong / Zou, Fucheng / Wang, Le / Lu, Xiaodong / Zhao, Shengmei

Multiplexing Perfect Optical Vortex for Holographic Data Storage

Applications: Deep Learning / Neuronal Network,Digital-/ Computer Holography/ CGH,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Ni, Jincheng / Ji, Shengyun / Wang, Zhenyu / Liu, Shunli / Hu, Yanlei / Chen, Yang / Li, Jiawen / Li, Xiangping / Chu, Jiaru / Wu, Dong / Qiu, Cheng-Wei

Unidirectional unpolarized luminescence emission via vortex excitation

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Shikder, Allarakha / Nishchal, Naveen K.

Generation of optical vortex lattices by in-line phase modulation with partially coherent light

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Ghosh, Bohnishikha; Daniel, Anat; Gorzkowski, Bernard & Lapkiewicz, Radek

Azimuthal backflow in light carrying orbital angular momentum

Applications: Complex Modulation,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Zhang, Yuanhang & Fontaine, Nicolas K.

Multi-Plane Light Conversion: A Practical Tutorial

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Telecom / Optical Switching / WSS
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Kang, Xiangyu; Shan, Xinzhi; Chen, Keyu; Sun, Xiaojie; Wang, Guanxue; Gao, Xiumin; Liu, Yi & Zhuang, Songlin

Generation of vector elliptical perfect optical vortices with mixed modes in free space

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Ma, Junyao; Li, Zhe; Zhao, Shengmei & Wang, Le

Encrypting orbital angular momentum holography with ghost imaging

Applications: Complex Modulation,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Optical Communication
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Gong, Yanyan; Zeng, Ming; Zhu, Yueqiang; Li, Shangyu; Zhao, Wei; Zhang, Ce; Zhao, Tianyun; Wang, Kaige; Yang, Jiangcun & Bai, Jintao

Flow Cytometry with Anti-Diffraction Light Sheet (ADLS) by Spatial Light Modulation

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
Spatial Light Modulators
Authors:Sun, Zhuo; Hu, Juntao; Wang, Yishu; Ye, Wenni; Qian, Yixian & Li, Xinzhong

Generation of high-dimensional caustic beams via phase holograms using angular spectral representation

Applications: Beam Shaping / Beam Steering,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Shikder, Allarakha & Nishchal, Naveen K.

Measurement of the fractional topological charge of an optical vortex beam through interference fringe dislocation

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Optical Communication,Phase Measurement / Phase Retrieval
LC 2012 Spatial Light Modulators
Authors:Arriaga-Hernandez, Jesus; Cuevas-Otahola, Bolivia; Oliveros-Oliveros, Jacobo; Morin-Castillo, Maria; Martinez-Laguna, Ygnacio & Cedillo-Ramirez, Lilia

Simulated LCSLM with Inducible Diffractive Theory to Display Super-Gaussian Arrays Applying the Transport-of-Intensity Equation

Applications: Adaptive Optics / Wavefront Control,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Misc.: Speckle / Characterization / Metrology
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Jia, Qi; Zhang, Yanxia; Shi, Bojian; Li, Hang; Li, Xiaoxin; Feng, Rui; Sun, Fangkui; Cao, Yongyin; Wang, Jian; Qiu, Cheng-Wei & Ding, Weiqiang

Simultaneously sorting vector vortex beams of 120 modes

Applications: Deep Learning / Neuronal Network,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Optical Communication
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Navarro, Gilberto

Modulation of Non-diffracting Hermite Gaussian Beams and Nonlinear Optical Microscopy for Nanoscale Sulfur Imaging

Applications: Beam Shaping / Beam Steering,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Microscopy
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Benedicto, David; Collados, María Victoria; Martín, Juan C.; Jesus Atencia; Mendoza-Yero, Omel & Vallés, Juan A.

Contribution to the Improvement of the Correlation Filter Method for Modal Analysis with a Spatial Light Modulator

Applications: Digital-/ Computer Holography/ CGH,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Madan, Ivan; Leccese, Veronica; Mazur, Adam; Barantani, Francesco; LaGrange, Thomas; Sapozhnik, Alexey; Tengdin, Phoebe M.; Gargiulo, Simone; Rotunno, Enzo; Olaya, Jean-Christophe; Kaminer, Ido; Grillo, Vincenzo; de Abajo, F. Javier Garcia; Carbone, Fabrizio & Vanacore, Giovanni Maria

Ultrafast Transverse Modulation of Free Electrons by Interaction with Shaped Optical Fields

Applications: Beam Shaping / Beam Steering,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Microscopy
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Kesarwani, Rahul; Simbulan, Kristan Bryan; Huang, Teng-De; Chiang, Yu-Fan; Yeh, Nai-Chang; Lan, Yann-Wen & Lu, Ting-Hua

Control of trion-to-exciton conversion in monolayer WS2 by orbital angular momentum of light

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Mao, Baiwei; Liu, Yange; Chang, Wenzhe; Chen, Liang; Feng, Mao; Guo, Huiyi; He, Jiangyong & Wang, Zhi

Singularities splitting phenomenon for the superposition of hybrid orders structured lights and the corresponding interference discrimination method

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Misc.: Speckle / Characterization / Metrology
GAEA Spatial Light Modulators
Authors:Han, Lu; Li, Zhan; Chen, Chao; Sun, Xin; Zhang, Junyong & Liu, Dean

Electro-Optic Modulation of Higher-Order Poincar’e Beam Based on Nonlinear Optical Crystal

Applications: Beam Shaping / Beam Steering,Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Lü, Jia-Qi; Wang, Wen-Yue; Cheng, Tian-Yu; Lu, Zhi-Wei & Liu, Shuo

Vector optical field with the polarization varying along an arbitrary circular trajectory on the Poincar’e sphere

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Misc.: Speckle / Characterization / Metrology
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Liu, Chao; Yu, Xianghua; Bai, Chen; Li, Xing; Zhou, Yuan; Yan, Shaohui; Min, Junwei; Dan, Dan; Li, Runze; Gu, Shuangyu & Yao, Baoli

Axial resolution enhancement for planar Airy beam light-sheet microscopy via the complementary beam subtraction method

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Microscopy
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Ouyang, Xu; Xu, Yi; Xian, Mincong; Feng, Ziwei; Zhu, Linwei; Cao, Yaoyu; Lan, Sheng; Guan, Bai-Ou; Qiu, Cheng-Wei; Gu, Min & Li, Xiangping

Synthetic helical dichroism for six-dimensional optical orbital angular momentum multiplexing

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Funes, Gustavo; Peters, Eduardo & Anguita, Jaime

Singular Warped Beams Controlled by Tangent Phase Modulation

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Optical Trapping /-Tweezers
PLUTO / PLUTO-2 Spatial Light Modulators
Authors:Jisen Wen, Binjie Gao, Guiyuan Zhu, DadongLiu, Li-GangWang

Precise position and angular control of optical trapping and manipulation via a single vortex-pair beam

Applications: Higher Order Modes / Optical Vortex / OAM,Optical Trapping /-Tweezers